Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE / Kroppani Oy ASIAKASREKISTERI

Henkilötietolain 10 §:n ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste koskien Kroppani Oy:n
asiakasrekisteriä

REKISTERINPITÄJÄ JA TIETOJEN KÄSITTELIJÄ

Kroppani Oy y-tunnus 2297418-0, Laurintie 2, 61300 Kurikka

TERMIT

"Asiakas" on luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka kanssa tehdyn sopimuksen perusteella Rekisterinpitäjä tuottaa kuntokeskuspalveluja.

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Rekisterinpitäjään voi ottaa yhteyttä rekisteriä koskevissa asioissa info@kroppani.com Yhteyshenkilönä toimii Pasi Haapoja.

KÄYTTÖTARKOITUS
Asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen tarkoituksena on kuntokeskuksen asiakassuhteiden hoitaminen. Asiakasrekisterin sisältämiä tietoja käytetään asiakkaiden laskuttamiseen ja asiakasviestintään. Yllä mainittujen tarkoitusten lisäksi rekisterinpitäjä hyödyntää Asiakasrekisteriä yhtiön sisäiseen tilastointiin ja raportointiin. Rekisterinpitäjä noudattaa henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolakia.

ASIAKASREKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Etu- ja sukunimi

Katu- ja postiosoite

Syntymäaika ja henkilötunnus

Sukupuoli ja ikä

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Asiakasnumero

Valvontakameratallenne

Kuva ja videotallenteita asiakkaan suostumuksella

Huoltajan, maksajan tai muun yhteyshenkilön yhteystiedot

Pankkitiliyhteys sekä laskuttamiseen tarvittavat muut tiedot

Harjoittelukäynnit liikuntakeskuksissa

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tiedot asiakasrekisteriin kerätään rekisteröidyltä itseltään hänen liittyessä jäseneksi kuntokeskukseen.
Tietoja saadaan lisäksi eri tili- ja perintätoimistoilta sekä luottotietoyhtiöiltä.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Henkilötiedot säilytetään ainoastaan Rekisterinpitäjän hallinnoimissa järjestelmissä. Henkilötietoja ei luovuteta ilman Asiakkaan suostumusta Rekisterinpitäjän tai sen nykyisten tai tulevien konserniyhtiöiden ulkopuolelle siten, että tiedot olisivat tunnistettavissa yksittäistä käyttäjää koskeviksi muissa kuin seuraavissa poikkeustilanteissa: lain tai viranomaismääräyksen velvoittamana, tuomioistuimen määräyksestä tai jos se on muuten tarpeen lain, verkkopalveluiden käyttöehtojen tai hyvän tavan epäiltyjen loukkausten estämiseksi tai selvittämiseksi taikka rekisterinpitäjän tai kolmansien oikeuksien suojaamiseksi.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tarkastus-, korjaus- ja poistopyynnöt on osoitettava henkilökohtaisesti Rekisterinpitäjälle taikka allekirjoitetulla kirjeellä tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla asiakasrekisteriä hoitavalle henkilölle, jotta voidaan varmistaa pyynnön tekijän oikeus pyyntöön. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse, mikäli käytetään palvelun käytön yhteydessä rekisteröityä sähköpostiosoitetta.

Tätä rekisteriselostetta on viimeksi muutettu 3.5.2018.  Rekisterinpitäjä seuraa tietosuojaa koskevan lainsäädännön sekä viranomaisohjeiden muutoksia sekä kehittää palvelun toimintaa, ja varaa siksi oikeuden päivittää tätä selostetta.

Kuntokeskus Kroppani

Laurintie 2
61300 KURIKKA
puh. 040 536 5407
info(a)kroppani.com

Avoinna jäsenkortilla klo 5-23
Päivystysaikataulut
Ryhmäliikuntakalenteri